Vandebergh - Smeets

Diensten • Directe belastingen (personen- vennootschapsbelasting, ...
 • BTW
 • Douane & accijnzen
 • Registratierechten
 • Successierechten
 • Regionale, provinciale en gemeentelijke belastingen
 • Milieutaksen
 • Fiscaal strafrecht
 • Witwaswetgeving
 • Vermogensplanning
 • Regularisatie van buitenlandse tegoeden
 • Venootschapsrecht

 

 

Wij gaan tewerk alsvolgt:

 • Vooreerst wordt er een objectieve analyse gemaakt van het dossier.
 • Indien mogelijk worden geschillen voorkomen of beslecht door overleg met de administraties.
 • Vooraleer een gerechtelijke procedure op te starten, wordt een kosten-baten analyse gemaakt in overleg met de client, zijn accountant of fiscaal raadgever.